DATALOGIC 1400I MG14 5V USB BLK KIT

SCDAMG14005UB