EXTREME 1000BASE-BX-U BIDI SFP HI

NIEX10057H MFG #: 10057H