EXTREME 1000BASE-BX-D BIDI SFP HI

NIEX10056H MFG #: 10056H